Haku

Vuosikymmenet

Kejsare i Finland

För Rysslands kejsare var storfurstendömet Finland ett enkelt och angenämt område inom riket där de kunde spendera sin semester i lugn och ro utan rädsla för anarkister eller terrorister. Tsaren Alexander I besökte Finland fyra gånger och sista gången, sommaren 1819, reste han runtom i landet. Nikolai I gästade Finland redan som tronarvinge i juni 1820 och ytterligare tre gånger som kejsare. Alexander II besökte i sin tur Finland över tio gånger, bland dem fanns officiella besök, semesterresor och björnjakter. 

Alexander II var mycket förtjust i Finland och speciellt lugnet i landet och dess befolkning: han besökte Finland 15 gånger som tronföljare och 16 gånger som kejsare. Sommaren 1888 färdigställdes den kejserliga fiskestugan vid Langinkoski i Kotka. Fiskestugan blev kejsarens bas där han kunde tillbringa ett ”normalt” liv: hugga ved, fiska och träffa vanliga människor. 

Alexander III:s son, och Rysslands sista kejsare, Nikolai II delade inte sin fars intresse för Langinkoski fiskestuga, men desto mer för Finlands position som skyddshamn. Han, i sin tur, besökte vårt land sju gånger som tronarvinge och ytterligare 23 som härskare, där de flesta resor var semesterfirande. I de flesta fall var semesterresorna som Nikolai och hans familj tog riktade till Vederlax, lokaliserad endast några timmar från Sankt Petersburg. Rysslands kejsare gästade Finland för sista gången i mars 1915 mitt under första världskriget.