Sökning

Info

Finlands audiovisuella historia på nätet

Nationella audiovisuella institutets (KAVI) nya webbtjänst Levande minne, Elävä muisti, synliggör på ett unikt sätt Finlands audiovisuella historia och består av material taget från KAVIs omfattande samlingar vid filmarkivet samt radio-och televisionsarkivet. Levande minne är en visuell tillbakablick på Finlands förflutna som omfattar historiska händelser, politiska vändningar och kulturella höjdpunkter – utan att glömma underhållning och fritid. Levande minne är jubileumsårets projekt som publicerades 26.10.2017. Webbtjänstens innehåll fortsätter att expandera och utvecklas – som ett nationellt kulturarv är KAVIs audiovisuella skattkammare öppen för alla, nu och i framtiden. Skolmaterial för Levande minne finns under fliken ”Tips för skolor” och riktar sig till dem som verkar inom utbildning.

Materialet

Levande minne består av ett rikt material taget från KAVIs omfattande samlingar vid filmarkivet och radio-och televisionsarkivet. Till filmarkivets samlingar hör filmer av Suomi-Filmi och Suomen Filmiteollisuus samt Finlandia- och Försvarsmakternas revyer. Finlandia-revyn ger en unik bild av den finländska vardagen från 1940 till 1960 och inkluderar material från fortsättningskriget till välfärdssamhällets uppbyggnad. Digitaliseringen möjliggör distribution av finländskt audiovisuellt material och skapandet av vårt Levade minne.

Aktörer

Webbtjänstens planering och förverkling: Sami Hantula, Ilkka Kippola, Tommi Partanen, Kirsi Raitaranta. Med även: Jorma Junttila, Mikko Kuutti, Petteri Kalliomäki, Matti Lukkarila, Tapio Riihimäki, Alex Day. Årtionden: Jari Hanski. Läromaterial: Marjo Kovanen (Koulukino) och Kirsi Raitaranta. Översättning och konstruktion av den svenska sidan: Anni Lappalainen. Informatör: Outi Heiskanen. Webbtjänsten av: Zeeland Family / Karhu Helsinki.

Tack till

Heikki Takkinen / Filminor Oy, Jussi Brofeldt / Aho & Soldan, Erkka Blomberg + TV-bolag som gav tillstånd till deras material.