Tips för skolor

Året 1918

De vitas general Mannerheim anländer med häst till Helsingfors som nationella krigstruppernas förgrundsfigur. Mycket har dock hänt i Finland innan Mannerheims inmarsch.

Läs artikeln Från storfurstendöme till republik och bekanta dig med filmklippen från årtiondet. Ta sedan en titt på uppgifterna längst ner på denna sida.

elokuva linkki

General Mannerheim tågar högtidligt till Helsingfors den 16:e maj 1918 med sin vita armé inför frihetskrigets segerparad. Dokumentärklippet är en av de första filmerna från den självständiga Finland. [stum med originell färg]


elokuva linkki

Finländska jägare utbildades på Lockstedts övningsfält nära Hamburg. 27:e jägarbataljonen marscherar i följande ordning: kompani nr. 1-4, pionjärkompaniet, maskingevärskompaniet, artillerikompaniet, stridstross och tung tross.


elokuva linkki

En tysk nyhetsfilm om landets trupper som stöder de vita i Finlands inbördeskrig. Bilder från Lahtis och Riihimäki med pansarvagnar, röda gardets fångar och vita trupper.


elokuva linkki

Ta en titt på den enda kvarvarande filmen producerad av röda gardet under kriget 1918. Film är inspelad av ryska i Helsingfors, med på bild ser vi bl.a. Kullervo Manner och Adolf Taimi.


Efter filmklippen kan du fundera på följande frågor:

Konflikterna under året 1918 har kallats vid många namn: inbördeskrig, brödrakrig, frihetskrig, klasskrig och uppror. Fundera och ta reda på hur dessa benämningar skiljer sig från varandra.

Vad menas med den röda och den vita terrorn?

Vilken roll hade kvinnorna i kriget?

Vilka länder gav stöd till de vita och vilka till de röda?

Hur stort antal offer avled under kriget?

Hur mottogs krigets förlorare?

Vem var de finländska jägarna? Vilken roll hade de i inbördeskriget?

Ta reda på vad hände i dina hemtrakter under inbördeskriget.

Vad hände i världen under Finlands inbördeskrig?

Fundera i vilka länder idag är inbördeskrig eller beväpnade konflikter aktuella.

Sök reda på information om Carl Gustaf Emil Mannerheim och hans roll och betydelse i Finlands historia. Sök fram filmklipp om Mannerheim från Levande Minne och Elävä Muisti. Vilka personer ser vi vid hans sida? Förklara vem personerna är.

Ytterligare läromaterial kopplat med Finlands historia hittar du på Skolbios hemsida, exempelvis läromaterial om filmen Där vi en gång gått.

Bekanta dig även med Finska litteratursällskapets (SKS) och Svenska litteratursällskapets (SLS) läro- och arkivmaterial om året 1918.