Haku

Vinkit kouluille

Höyryvoimaa ja sähköä

Suomen teollistuminen alkaa 1800-luvun puolivälissä.

Teollistumista vauhdittivat höyrykoneen tulo teollisuuteen ja rautatien rakentaminen. Autonomian ajan taloudellinen tilanne ja 1860-luvun nälkävuodet hidastivat tätä kehitystä.

Tutkikaa mitkä kaikki toimet vaikuttivat Suomen teollistumiseen ja esimerkiksi vaikuttivat idän kaupan syntymiseen. Mitkä ovat Suomen ensimmäiset menestyneet ja kasvavat teollisuuden alat?

Tutkikaa teollisuuden kehittymistä esimerkiksi Turun ja Tampereen kaupunkien osalta 1800-luvun lopulla. Ottakaa selvää teollistumisen kehittymisestä omalla paikkakunnalla.

elokuva linkki

Gottfried Strömbergin perustama Suomen Sähkö Oy:n tehdas sijaitsi Helsingin Sörnäisissä. Elokuvassa esitellään tehtaan henkilökuntaa ja tuotantotiloja. Strömberg rakensi 17-vuotiaana koulupoikana dynamon ja sai sillä valon syttymään kahteen polttimoon – ensimmäisenä Suomessa vuonna 1881. Tästä alkoi hänen uransa suomalaisen säh...köteollisuuden pioneerina. [mykkä]
Lue lisää


elokuva linkki

Teollistumisen myötä taiteissa nousi esiin koneromantiikka ja urbaanin kaupunkikuvan ihannointi. Suomessa tätä taidesuuntausta toi esiin nuorten taiteilijoiden Tulenkantaja-ryhmä 1920-luvulta alkaen. Elokuvaajat Heikki Aho ja Björn Soldan saivat taideteollisen koulutuksen Saksan Bauhaus-liikkeen piirissä. Vuonna 1932 valmistunut ...Suomi kutsuu muotoutui teollisen modernisaation, kaupunkilaisuuden ja vitaalisen ulkoilmaelämän ylistykseksi.
Lue lisää


Millaista mahtoi olla työläisen arki 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa?
Miettikää millaista tehdastyö oli?
Millaisia olivat työolot, työpäivän kesto ja palkka?
Millainen tausta tehdastyöläisillä saattoi olla?
Mitä vapaa-ajalla tehtiin?

Suomi on kokoon suhteutettuna metsäteollisuudesta riippuvaisin valtio maailmassa, metsäteollisuus tuo yli 20 prosenttia Suomen vientituloista. Metsäteollisuuden tarina alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla, jolloin puun teollinen jalostaminen sahatavaraksi ja paperituotteiksi käynnistyi. Nykyään metsävaroja hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kankaiden, lääkkeiden, kemikaalien, funktionaalisten elintarvikkeiden, eläinten rehujen, muovien, kosmetiikan, älypakkausten ja liikenteen biopolttoaineiden valmistuksessa. Heikki Ahon ja Björn Soldanin dokumenttielokuva on valmistettu Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton ja Metsäteollisuuden Valistustoimiston tilauksesta.

elokuva linkki

Heikki Ahon ja Björn Soldanin pitkä dokumenttielokuva tehtiin Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton ja Metsäteollisuuden Valistustoimiston tilaustyönä. Ikuistetuiksi tulivat Pohjois-Suomen savotat, puun uitto vesistöjä pitkin, sahat ja paperitehtaat. Etupäässä ulkomaiselle yleisölle suunnattu dokumentti esitteli modernin teollisuu...smaan, jota kehuttiin ”koneiden valtakunnaksi”
Lue lisää