Haku

Tietosuoja

Finna – hakupalvelujen kokonaisuus

Finna rakentuu aineistot yhteenkokoavasta Finna.fi:stä ja muista Finna-hakupalveluista. Finna.fi:stä löydät kaikkien Finnassa mukana olevien toimijoiden, kuten arkistojen, kirjastojen ja museoiden, aineistot. Muut Finna-hakupalvelut keskittyvät tiettyihin aineistoihin ja palveluihin. Lisätietoa: Hakupalvelujen kokonaisuus.

Kansalliskirjasto vastaa Finna.fi:n ylläpidosta ja Finna-kokonaisuuden yleisestä kehittämisestä yhdessä kumppaneidensa kanssa. Finna-palveluiden tuottamiseen osallistuu myös CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Tältä sivulta löydät tietoa Finnaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä Kansalliskirjastossa ja CSC:llä. Lisäksi ohjeistamme, kuinka voit ottaa yhteyttä aineiston tarjoajaan tietyn aineiston henkilötietoihin liittyen.

Finnassa mukana olevat toimijat vastaavat omien Finna-hakupalveluidensa muokkauksista ja siihen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä. Omissa Finna-hakupalveluissa voidaan tarjota sellaisia lisäpalveluita, jotka eivät ole Kansalliskirjaston ja CSC:n ylläpidossa. Mikäli käyttämääsi hakupalveluun sisältyy henkilötietoja käsitteleviä lisäpalveluita, löydät asiasta tietoa tältä sivulta.

Kirjautuvan käyttäjän tietojen käsittely Finnassa

Kun käyttäjä kirjautuu Finna-palveluun Finna.fi-sivustolta tai muusta Finna-hakupalvelusta, tallennetaan palveluun seuraavia tietoja kirjautumistavasta riippuen:

  • Kirjastokortin tunnuksilla kirjauduttaessa palveluun tallennetaan kirjastokortin tunnus, PIN-koodi, käyttäjän etu- ja sukunimet, sähköpostiosoite ja kotikirjasto. Tiedot siirretään automaattisesti kortin myöntäneen kirjaston järjestelmästä Finna-palveluun.
  • Haka-kirjautumista käytettäessä tallennetaan Finna-palveluun automaattisesti kirjautujan käyttäjätunnus, nimi ja sähköpostiosoite.
  • Finna-tunnuksella kirjauduttaessa tallennetaan Finna-palveluun tiedot, jotka on annettu tunnuksen luomisen yhteydessä eli sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus. Alle 13-vuotiailla tulee olla huoltajan suostumus tunnuksen luomiselle.
  • Sähköpostiosoitteella kirjauduttaessa tallennetaan kirjautujan nimi, sähköpostiosoite ja kotikirjasto.

Tietoja käsitellään Finna-palvelun toteuttamiseen Kansalliskirjastossa ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä (palvelun tuottajat).

Tietoja tallennetaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Tieto Tarkoitus
Käyttäjätunnus Käyttäjän tunnistaminen
Sähköpostiosoite Oletusosoite sähköpostin lähetystä varten, käyttäjän muokattavissa Finnassa. Sähköpostilla kirjauduttaessa: kirjautumislinkin lähettäminen kirjaston asiakastietoihin tallennettuun sähköpostiosoitteeseen.
Etunimi Tiedon näyttäminen kirjautuneelle käyttäjälle
Sukunimi Tiedon näyttäminen kirjautuneelle käyttäjälle
Kirjastokortin tunnus Käyttäjän tunnistaminen
PIN-koodi Käyttäjän tunnistaminen palvelurajapintoja varten
Kotikirjasto Oletusnoutopiste varauksia varten, käyttäjän muokattavissa Finnassa

Finna-hakupalvelussa käyttäjän on myös mahdollista itse tallentaa ja muuttaa tietojaan. Finnaan tallennettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään vain käyttäjän itse pyytämiä sähköposteja kuten eräpäivämuistutukset ja uutuusvahdin viestit.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi Finna-palveluun voidaan tallentaa tietoja seurauksena käyttäjän toiminnasta Finnassa. Tällaisia tietoja ovat mm. käyttökieli, viimeisin kirjautumisajankohta, Finnan kautta maksettujen maksujen tiedot ja ajankohta mahdollisten virhetilanteiden selvittämiseen, eräpäivämuistutusten käyttöönotto, uutuusvahdit, omiin listoihin tallennetut tietueet, itse lisätyt kirjastokortit, kommentit, arvostelut ja avainsanat.

Muissa kirjastojen käyttäjän tietoja käsittelevissä toiminnoissa, kuten lainojen ja varausten selauksessa, varausten teossa ja lainojen uusimisessa sekä asiakkaaksi ilmoittautumisessa, käytetään kirjastojärjestelmän palvelurajapintoja. Näitä tietoja ei tallenneta Finna-palveluun lukuun ottamatta valinnaisia eräpäivämuistutuksia. Eräpäivämuistutusten lähetyksen yhteydessä tallennetaan lainan ID-numero ja eräpäivä. Näiden avulla voidaan varmistua siitä, että kukin eräpäivämuistutus lähetetään vain kerran.

Kirjastokorttia, Finna-tunnuksia ja Haka-kirjautumista käyttäen luodut Finna-tilit ovat toisistaan erillisiä, vaikka niihin sisältyisi sama yksilöivä tunniste.

Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa Finna-palvelusta lakkauttamalla tilinsä palvelussa. Tiedot poistuvat automaattisesti, kun viimeisestä kirjautumisesta on kulunut yli 18 kuukautta. Kun tili on poistunut, käyttäjän palveluun mahdollisesti tekemät kommentit ja arvostelut jäävät palveluun anonyymeinä eli ilman käyttäjän henkilötietoja. Jos käyttäjä haluaa poistaa myös kommentit ja arvostelut, se tulee tehdä käsin ennen tilin poistoa. Finna-hakupalvelun käyttäjä voi pyytää tietoa henkilötietojensa käsittelystä ottamalla yhteyttä Kansalliskirjastoon Finna.fi-sivuston palautelomakkeella. Käyttäjällä on oikeus tietojensa tarkastamiseen ja oikaisuun.

Lisätietoa löytyy Finnan tietosuojaselosteesta.

Muut henkilötiedot Finnassa

Finna.fi-sivuston tai muun Finna-hakupalvelun kautta löydettäviksi tarjottavista aineistoista ja tiedoista vastaa ne palveluun tuonut organisaatio. Mahdolliset pyynnöt tai vaateet aineistoista ja tiedoista kannattaa ensi sijassa esittää organisaatiolle, joka tarjoaa ne Finnaan.

Aineistoissa ja niitä kuvailevissa tiedoissa saattaa olla henkilötietoja, kuten henkilönimiä tai -kuvia. Joistakin aineistoihin liittyvistä henkilöistä, kuten aineistojen tekijöistä, tarjotaan lisätietoa omalla sivullaan. Jos aineistoon tai sen kuvailutietoihin liittyvistä henkilötiedoista on tarve esittää kysymyksiä tai esimerkiksi tehdä tietoihin oikaisuja tai vaatia tietojen poistoa, Finna-hakupalvelun käyttäjä voi olla yhteydessä siihen organisaatioon, joka tarjoaa aineistoa tai tietoa palveluun. Aineiston tai tiedon tarjoajan tavoittaminen onnistuu Finna.fi-sivustolla tiettyyn aineistoon tai henkilöön liittyvän sivun yhteydestä löytyvällä Ota yhteyttä -lomakkeella. Jos lomake puuttuu, tarkoitukseen voi käyttää ko. hakupalvelun omaa palautelomaketta.

Jos Finna-hakupalvelun aineistojen käyttäjäkommenteissa on henkilötietoa, jota on tarpeen esim. oikaista tai vaatia poistettavaksi, voi pyynnön esittää kommenttien yhteydestä löytyvällä lomakkeella.

Evästeiden käyttö

Evästeellä tarkoitetaan tietoa, jonka palvelin lähettää käyttämällesi selaimelle. Käytännössä kyseessä on pieni tietomäärä, kuten lyhyt teksti.

Evästeet eivät vaikuta tietoturvaan, eivätkä ne voi levittää viruksia tai haittaohjelmia.

Evästeet helpottavat Finnan käyttöä. Välttämättömät evästeet mahdollistavat Finnan sujuvan toiminnan ja tekevät sivusta käyttäjäystävällisemmän. Tilastointievästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään palvelun kehittämiseen.

Voit kieltäytyä ei-välttämättömistä evästeistä muokkaamalla evästeasetuksia. Jos muutat mielesi, voit muokata suostumusta sivun alaosasta löytyvän ”Evästeasetukset” -linkin tai oheisen painikkeen kautta.

Evästeasetukset

Et ole vielä hyväksynyt evästeiden käyttöä.

Evästeasetukset