Haku

Vinkit kouluille

Inledning

Levande minne är Nationella audiovisuella institutets (KAVI) nya webbtjänst som synliggör på ett unikt sätt Finlands audiovisuella historia. Levande minne består av ett rikt material taget från KAVIs omfattande samlingar vid filmarkivet samt radio-och televisionsarkivet.

Finlands historia levandegörs med inhemska dokumentärer, nyhetsrevyer, reklamfilmer och fiktionsfilmer från de olika årtiondena. Tips för skolor är en sida baserat på materialet från Levande minne (Elävä Muisti) och som riktas till lärare och utbildare som vill använda sig av webbtjänsten i undervisningen. På sidan kan man finna exempel på arkivmaterial från Levande minne, tillhörande uppgifter samt Skolbios material kopplat med historiska ämnen och epoker. Från all tillgänglig material kan lärare utvälja de texter och filmklipp som passar in på den egna undervisningen.

Webbsidan fortsätter att växa och utvecklas. Nu kan du exempelvis hitta läromaterial
om året 1918.

elokuva linkki

Audiovisuellt arkivmaterial i undervisningen Arkivmaterial erbjuder intressanta inblickar för att närma sig historiska händelser och en förfluten tid. Då arkivmaterial granskas är källkritik viktigt. Källkritik betyder kritisk granskning av källmaterial och bedömning av den information och kontext som källan ger.


Bekanta dig med det audiovisuella klippet här ovan!

Är klippet fiktivt eller dokumentariskt? Är det en nyhetsrevy eller en reklam? Hur påverkar materialets genre dess mottagande eller hur den studeras? Är klippet ett utdrag ur ett längre verk? (Bekanta dig även med originella verket, om möjligt.)

Sök reda på vem som har skapat filmen och under vilken tid den producerades. Vilken tid skildrar klippet och varför tror du den är skapad? Vems synvinkel förmedlas och hur framkommer den? Hur skildrar dokumentärer, fiktionsfilmer eller reklam det dåvarande samhället, ideologin och tidsandan? Leta reda på information om tidsåldern, ämnet och temat i klippet du såg.

elokuva linkki

Varför är filmer stumma? Filmen fick ljud mot slutet av 1920-talet, men ljudtekniken genomfördes i Finland först 1931. Första ljudfilmen var Suomi-Filmis produktion I Adams kläder och litet i Evas (Aatamin puvussa ja vähän Eevankin, 1931). Endast filmens ljudspår innehöll ljudeffekter och musik, medan filmens händelser åskådliggjord...es fortfarande med hjälp av mellantexter. Filmen Säg det på finska (Sano se suomeksi, 1931) var den första finländska filmen med 100% ljud. I sin tid ansåg man att ”ljudet var klart och tydligt och filmens musik och sång klingar vackrare än någon ljudfilm från Amerika eller Tyskland.” Filmen uppskattades inte som ett konstverk, även om dess tekniska utförande fick beundran. Tidningen Helsingin Sanomat ansåg att regissören Yrjö Nyberg ville påvisa att ljudfilmen var möjlig även i vårt land.
Läs mer