Sökning

Decennier

Europeiska samarbets- och säkerhetskonferensen (KSSE)

Europas politiska situation var på helspänn under 1960-talet i följd av stormakternas försvagade relationer och östblockets osämja efter Sovjetunionens ockupation av Tjeckoslovakien 1968. I april 1969 föreslog Sovjetunionen en europeisk säkerhetskonferens, men erhöll inget gensvar. Finland framförde ett eget förslag att invitera även Kanada och USA.

Från första början var de inbjudna länderna skeptiska, men KSSE kom snart igång, speciellt då Willy Brandt valdes till Västtysklands förbundskansler i oktober 1969. Första halvan av 1970-talet gick ut på ett antal förhandlingar som resulterade i signeringen av själva Helsingforskonferensen 1 augusti 1975, med deltagare från USA, Kanada och alla europeiska stater med undantag av Albanien och Andorra. Konferensen sägs ha beseglat Europas uppdelning, men samtidigt ansågs evenemanget förbättra ställningen för oliktänkarna i Sovjetunionen och dess lydländer. Detta orsakade till en del Sovjetunionens splittring och fall i slutet av 1980-talet. Som efterträdare till KSSE formades 1994 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).